مدت زمان پیشنهادی 50 دقیقه
ساعت بازدید 11:00 - 17:00
آدرس Istiglaliyyat, Baku
قیمت بلیط به ریال نامشخص

موزه ادبیات نظامی گنجوی

ساختمانی عظیم و زیبا واقع در خیابان مشهور حاکمیت، یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین گنجینه‌های فرهنگ آذربایجان است. در این موزه با مساحت 2500 متر مربع، بیش از 3000 نسخه‌ی خطی کتاب‌های نادر، پرتره، مجسمه، مینیاتور، کتاب‌های نادر و کتاب‌های خطی نگهداری می‌شود. این موزه در سال 1939 افتتاح شد و به پاس نظامی گنجوی شاعر فارسی زبان نام‌گذاری شد. این مجموعه دارای یک فروشگاه کتاب معروف نیز است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید