مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 16:00
آدرس ساری، چهار راه برق، ساختمان ادارهٔ کل میراث فرهنگی (سابق)
قیمت بلیط به ریال 2000 تومان

موزه و عمارت کلبادی

خانه‌ی «منوچهرخان کلبادی» از آثار تاریخی شهر ساری مربوط به اواخر دوره‌ی قاجار است. سبک معماری این ساختمان از تکایای دوره‌ی قاجاریه برگرفته شده و دو بخش اندرونی و بیرونی دارد. بنای اصلی این عمارت در بخش اندرونی در دو طبقه و یک زیرزمین احداث شده و هر طبقه دارای یک شاه‌نشین و اتاق‌های دو طرفه است. شاه‌نشین طبقه دوم از زیباترین اتاق‌های این عمارت است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید