مدت زمان پیشنهادی 45 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 18:00
آدرس رشت، استاد سرا، خیابان سهیل دبیری
قیمت بلیط به ریال 2000 تومان

آرامگاه و خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه‌ی اجدادی «میرزا بزرگ»، پدر «یونس استاد سرایی» ملقب به میرزا کوچک‌خان، اکنون میزبان گردشگران بی‌شماری است که این مرد بزرگ تاریخ ایران را می‌شناسند. بر سر در این خانه جمله‌ی معروف میرزا کوچک‌خان نقش بسته که می‌گوید: «من استقلال ایران را خواهانم و بقای اعتبارات کشور را طالبم.» اسباب و اثاثیه‌ی خانه مانند گذشته حفظ شده و این فضا گردشگران ایرانی را به گذشته‌ی نه چندان دور بازمی‌گرداند.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید