مدت زمان پیشنهادی 30 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 19:00
آدرس منطقه ۱۲، تهران، استان تهران، ایران
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خانه موزه مدرس

 اولین نویسنده این محل باشید .

 

برای نظر دادن کافیست وارد شوید