مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 17:00
آدرس قزوین، خیابان مولوی
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خانه و حسینیه امینی‌ها

«حسینیه و خانه امینی‌ها»، از خانه‌های زیبا و اعیانی قزوین است که توسط «حاج محمد رضا امینی» از اعیان تجار قزوین در غرب رودخانه دزج ساخته شد که بعدها در زمان پهلوی اول رودخانه پر شده و خیابان مولوی به‌جای آن احداث شد. مرحوم حاجی محمدرضا امینی برای خیرات و مبرات در سال ۱۳۰۳ ه.ق دهاتی را برای روضه خوانی در ایام محرم و اطعام مساکین در محرم و صفر وقف این حسینیه کرده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید