مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 22:00
آدرس گرگان، پارک جنگلی گلستان
قیمت بلیط به ریال 550 تومان

پارک موزه دفاع مقدس

این پارک در گرگان در فازهای مختلف در حال تکمیل است و یادآور روزهای دفاع مقدس است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید