مدت زمان پیشنهادی 80 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 17:00
آدرس Sultan Ahmet Mahallesi, Meydanı Sok. No:46, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey
قیمت بلیط به ریال 20000 تومان

موزه هنرهای اسلامی

«موزه‌ی هنرهای اسلامی» استانبول در کاخ ابراهیم پاشا واقع است. مجموعه‌ی موزه شامل نمونه‌های قابل توجهی از خوشنویسی جهان اسلام، کاشی، فرش شرقی و همچنین مردم‌نگاری فرهنگ‌های مختلف ترکیه به خصوص عشایر است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید