مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 18:00
آدرس ساری، خیابان انقلاب، خیابان آب انبار نو
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خانه رمدانی ها

خانه رمدانی ها با مساحت ۶۰۰ متر مربع از دو بخش قاجاری و پهلوی تشکیل شده که بخش جنوبی آن متعلق به عصر قاجاری است و قدمت آن به حدود ۲۰۰ سال پیش برمی گردد. دارای سر در بسیار زیبایی است. بنای دوم در پشت بنای اولی با یک فاصله ی کم قرار دارد. در دوران پهلوی اول دچار تغییرات اساسی شده است. در سال های اخیر نیز تمام اندودهای داخلی از بین رفته است. طاق نماهای دوره قاجاری از زیر آن نمایان گشته است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید