مدت زمان پیشنهادی 180 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس استان البرز، شهر کرج، جاده چالوس، منطقه آسارا، نرسیده به گچسر
قیمت بلیط به ریال نامشخص

روستای شهرستانک

شهرستانک که روستایی کوهستانی در شمال کوه توچالاست، روستایی تاریخی به شمار می‌رود و ناصرالدین شاه قاجار در آن کاخ ویژه‌ای داشته که امروزه با نام کاخ شهرستانک شناخته می‌شود. جادهٔ ناصری، راهی که از روزگاران دور ری را به مازندران پیوند می‌داد و در دورهٔقاجار گسترش یافت، از این آبادی می‌گذرد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید