مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس آذربایجان شرقی، تبریز، میدان ساعت، پیاده‌راه تربیت
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خیابان تربیت تبریز

خیابان تربیت تبریز یکی از خیابان قدیمی و مشهور شهر تبریز است که در ناحیه مرکزی شهر قرار دارد. این خیابان در دو بخش تربیت غربی و شرقی به سمت خیابان‌های امام خمینی، فردوسی و محوطه بازار بزرگ تبریز به صورت شمالی و جنوبی امتداد یافته است. در ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی، شهر تبریز همگام با سایر شهرهای کشور دستخوش تحول شد و تعییراتی اساسی برای تبدیل آن از شهری سنتی به شهری امروزی انجام گرفت. یکی از این اقدامات احداث خیابان‌های عریض و مستقیم، جهت تردد خودرو بود که به مثابه نماد پیشرفت بسیار موردقبول و پسند مردم در آن دوران واقع شد. در این راستا، در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ نخستین خیابان تبریز به دستور عبدالله‌خان طهماسبی، فرمانده لشکر آذربایجان، احداث شد که امروزه به خیابان امام خمینی شهرت دارد. پس از آن در سال ۱۳۰۶، به منظور گسترش خیابان‌ مذکور، پروژه احداث خیابان‌های منتهی به آن تکمیل شد که به خیابان‌های فردوسی، منجم، خاقانی و منصور شهرت یافتند. در همین دوران حد‌فاصل دروازه نوبر و دیک‌باشی نیز تعریض شد و آن را به نام شهردار وقت «محمدعلی تربیت» نامگذاری کردند. این گذر به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم (ایپک یولی) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید