مدت زمان پیشنهادی 90 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس قزوین, خیابان سپه
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خیابان سپه

این خیابان به دلیل وجود سردر عالی قاپو قزوین اهمیت ویژه ای دارد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید