مدت زمان پیشنهادی 80 دقیقه
ساعت بازدید 07:00 - 17:30
آدرس اصفهان-خیابان شیخ مفید
قیمت بلیط به ریال نامشخص

تکیه میرفندرسکی

حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی فیلسوف عصر صفوی در مرکز صحن این تکیه دفن شده است و سکویی از سنگ مرمر به ابعاد تقریبی 5 در 4 متر و ارتفاعی بیش از دو متر سنگ قبر او را تشکیل می دهد که معروف است به دستور شاه عباس اول و برای جلوگیری از تلاش عده ای از مریدان برای دسترسی به پیکر او بر مدفن او نصب شده است.کتیبه ای از سنگ مرمر بالای این سکو قرار دارد. سقفی بر مقبره نیست چون وصیت میرفندرسکی بر دفن شدن در زیر نور آفتاب و در جوار آب روان بوده است. امروز جویی که از میان حیاط می گذشته وجود ندارد و جای آن را حوضچه ای گرفته است. حجره های اطراف این حیاط به مقبره های خصوصی تبدیل شده اند که مقبره خوانین بختیاری نیز در همین مکان قرار دارد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید