مدت زمان پیشنهادی 40 دقیقه
ساعت بازدید 00:00 - 00:00
آدرس کرمان. کتابخانه ملی کرمان
قیمت بلیط به ریال نامشخص

کتابخانه ملی کرمان

کتابخانه ملی کرمان، در مقابل باغ ملی کرمان قراردارد، باغ ملی در بسیاری از شهرهای ایران در دوره پهلوی ساخته شده و یکی از این شهرها کرمان است. این ساختمان زیبای یک طبقه‌ی آجری که در خیابان خورشید واقع شده دارای محوطه زییایی است که خود بنا وسط آن واقع شده است. داخل محوطه درخت‌های سرو و نیز حوض آب و آب‌نمایی قرار دارد که زیبایی صد چندانی به خود ساختمان داده است. نوع درها و پنجره‌هایی که هنوز سبک و سیاق اصلی خود را حفظ کرده و تزئینات آجرکاری آن، بسیاز زیبا و نفیس است. این بنا علاوه بر کاشی‌های معرق، دارای آجرتراش‌هایی است که بافت بسیار زیبایی را در نما ایجاد کرده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید