مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 22:00
آدرس کاشان. خیابان کاشانی. بازار کاشان
قیمت بلیط به ریال نامشخص

مسجد جامع کاشان

مسجد جامع کاشان قدیمی‌ترین بنای تاریخی این شهر است. این مسجد که قدمت آن به عصر سلجوقی می‌رسد، بارها دچار خرابی‌های جزئی و گاهی گسترده شده و هر بار در مرمت‌ و بازسازی تغییرات عمده‌ای یافته است. در این مسجد چند کتیبه تاریخی وجود دارد که نام بانیان مرمت در آن ذکر شده است. مناره‌ی مسجد قدیمی‌ترین بنای تاریخ‌دار استان اصفهان است.

 

برای نظر دادن کافیست وارد شوید