مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 18:00
آدرس فارس-مرودشت
قیمت بلیط به ریال نامشخص

نقش رستم

نقش رستم مجموعه ای است در نزدیکی تخت جمشید که آرامگاههای صلیبی شکلِ چهار شاه هخامنشی: داریوش اول، خشایارشا، اردشیر اول و داریوش دوم در آن قرار دارد. نقش برجسته هایی از دوره ساسانی که مهمترینشان به اردشیر بابکان و شاپور اول مربوط هستند نیز در این مجموعه وجود دارد که بعضی از آنها بر بقایای نقش برجسته های عیلامی تراشیده شده اند. کعبه زرتشت که یکی از کاربردهایش نگهداری کتاب مقدس زرتشتیان بوده نیز در مجموعه نقش رستم واقع است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید