مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس واقع در پارك ملی كوير و به فاصله دو كيلومتری قصر بهرام قراردارد
قیمت بلیط به ریال نامشخص

کاروانسرای عین الرشید

كاروانسرای عين الرشيد جزء اقامتگاههای ميان راهی است كه به دستور شاه عباس اول صفوی در مسير اصفهان به مناطق شمالی به ويژه فرح آباد ساری احداث شده است و اين كاروانسرا با نقشه چهار ايوانی دارای چهار برج مدور و نيم برج هايی در حدفاصل جبهه های شمالی , جنوبی و غربی با روزنه هايی است كه علاوه بر تأمين نور مورد نياز برجها به عنوان تيركش نيز مورد استفاده بوده و جنبه دفاعی داشته است . این کاروانسرا که به شماره 404 در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید