مدت زمان پیشنهادی 80 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس جنگل دودانگه ساری
قیمت بلیط به ریال نامشخص

آبشار اوبن

آبشار اوبن در مرز استان های سمنان و مازندران در منطقه حفاظت شده دودانگه قرار گرفته است. از نظر راه هوایی به روستای سرخده که در دامنه‌ی جبهه جنوبی خط‌الرأس نرو-خیرو قرار دارد نزدیک است و از لحاظ مسیری که عمدتاً از طریق آن به آبشار می‌رسند به روستای میانا (در دامنه‌ی شمالی خط‌ الرأس) نزدیک است..

برای نظر دادن کافیست وارد شوید