مدت زمان پیشنهادی 30 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس بوئین زهرا
قیمت بلیط به ریال نامشخص

کاروانسرای هجیب

این کاروانسرا در حال مرمت است

برای نظر دادن کافیست وارد شوید