تو هم میتونی همراه سفرزون باشی و جاذبه های کمتر دیده شده ایران عزیزمون رو با ما و بقیه به اشتراک بزاری. سفرزون بهت کمک میکنه با یه برنامه ریزی دقیق، هدفمند و اطلاعات بهینه آگاهانه سفر کنی.

توضیحات بیشتر

سفرزونی های عزیز، بعد از پایان مسابقه امکان عضویت در گروه ها ممکن نیست و تا 48 ساعت بعد از پایان مسابقه جاذبه ها و کامنت ها و عکس ها تایید خواهد شد.

فرصت باقیمانده از جشنواره

امتیاز کل گروه 7400.57

تعداد نفرات 565

سرگروه: محمدرضا علی اکبر

اعضای گروه

امتیاز کل گروه 6082.75

تعداد نفرات 509

سرگروه: وحیده معراجی فر

اعضای گروه

امتیاز کل گروه 4208.25

تعداد نفرات 353

سرگروه: شراره مهاجر

اعضای گروه

امتیاز کل گروه 2368.94

تعداد نفرات 212

سرگروه: Alimona

اعضای گروه

امتیاز کل گروه 1194.45

تعداد نفرات 103

سرگروه: Saba1370

اعضای گروه

امتیاز کل گروه 964.74

تعداد نفرات 75

سرگروه: Elahetrips

اعضای گروه