پریدن از همچین ارتفاعی شجاعت بی حد و مرزی می خواد که باید کمی دیوونگی هم قاطیش کرد. توی این شرایط می شه لذت یه هیجان ناب رو توی رهاترین شکل ممکن تجربه کرد.

Loading the player...