کلات نادری شهری است در خراسان رضوی و در محدوده‌ی شمال غربی آن قرار دارد. نام این شهر با نادرشاه افشار و حکومت قدرتمند آن پیوند خورده است. برای رسیدن به این شهر باید حدود ۱۴۵ کیلومتر از مشهد دور شویم و پس از عبور…