تا حدود ۲ سال پیش همه مشغول زندگی معمولی خودشان بودند. همه خوش و خرم کنار هم زندگی می‌کردند. از اوایل دی ماه اخبار درباره ویروسی می‌گفت که در کشور چین شیوع پیدا کرده است. کمتر کسی این ویروس را جدی می‌گرفت. به‌تدریج کرونا به…