جام ‌جهانی روسیه برای طرفداران فوتبال بهانه‌ی بسیار خوبی است تا درون شهر‌های بزرگ روسیه به گشت‌و‌گذار بپردازند. سفرزون در این مقاله به سفر در کالینینگراد می‌پردازد. کوچک‌ترین استان روسیه که بین لیتوانی، لهستان و دریای بالتیک واقع است. در راهنمای سفر به کالینینگراد همراه…