شهر بیشاپور پیشینه‌ای بس قدیمی و کهن دارد. این شهر باستانی که امروزه به مکانی گردشگری بدل گشته است، از کهن‌ترین شهرهای ایران است که در استان فارس واقع شده است. از این شهر باستانی امروزه ویرانه‌هایی برجای‌مانده که قدمت آنان به دوره‌ی ساسانیان بازمی‌گردد….