اهرام ثلاثه مصر تنها یادگارهای عجایب هفتگانه باستانی جهان هستند و هر ساله، گردشگران بی‌شماری را روانه کشور مصر می‌کنند. این بناهای تاریخی خارق العاده از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین سازه‌های بر جای مانده از تمدن مصر باستان هستند که نمادهای این تمدن به‌شمار می‌روند. اهرام…