شاید در میان مقاصد گردشگری نام کامبوج را کمتر شنیده باشید! اما این کشور نه چندان مشهور، چنان گوهر گران‌بهایی درون خود دارد که محال است با دیدنش شیفته‌اش نشوید! انگکور وات نام مجموعه‌ای از معابد است که شبیه هیچ پرستشگاه دیگری در جهان نیست….