مازندران را هر چقدر که بگردید و هر چند بار که به آنجا سفر کنید، همچنان ناشناخته و رازآلود باقی خواهد ماند. این استان کشور آنقدر وسعت و زیبایی دارد که می‌تواند هر گردشگری را به سمت خودش جذب کند. نکا از شهرهای بی‌نظیر مازندران،…