درجه سختی ۱

پیاده روی شهری (تا حدود ۳ ساعت رفت و برگشت)
null

درجه سختی ۲

پیاده روی در طبیعت (شیب ملایم زیر ۲۰ درجه تا ۵ ساعت رفت و برگشت)
null

درجه سختی ۳

پیاده روی در طبیعت (شیب بین ۲۰ تا ۳۰ درجه / تا حدود ۶ ساعت رفت و برگشت)
null

درجه سختی ۴

پیاده روی در مسیر کوهستانی، جنگلی، بیابانی با سراشیبی و سربالایی، احتمال عبور از رودخانه / نیاز به توانایی جسمانی برای پیمایش تا حدود ۶ تا ۸ ساعت
null

درجه سختی ۵

پیاده روی در مسیر کوهستانی یا جنگلی یا بیابانی / احتمال عبور از رودخانه / حرکت در سربالایی‌ و سرازیری با شیب تند / آمادگی جسمانی برای پیمایش تا حدود ۸ ساعت و بیشتر
null
  • این درجه سختی‌ها با توجه به شرایط جوی بدون بارندگی و طوفان و تندباد است. شایان ذکر است. در صورت وجود تغییرات جوی به میزان درجه سختی اضافه خواهد شد.