طبیعت گردی

در حال نمایش 1–12 از 39 نتیجه

تور آبشار ترز | ۲۱ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 21 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

پیمایش جنگلهای هیرکانی، دورنمای قله دماوند، دورنمای پل ورسک، عبور از گردنه گدوک

تور اسکلیم رود | ۱۱ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 11 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

پیمایش جنگلهای هیرکانی، دورنمای قله دماوند، دورنمای پل ورسک، عبور از گردنه گدوک

تور اسکلیم رود | ۲۱ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 21 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

پیمایش جنگلهای هیرکانی، دورنمای قله دماوند، دورنمای پل ورسک، عبور از گردنه گدوک

تور اسکلیم رود | ۳۱ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 31 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

پیمایش جنگلهای هیرکانی، دورنمای قله دماوند، دورنمای پل ورسک، عبور از گردنه گدوک

تور پلنگ دره | ۱۰ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری:  10 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

رودخانه نوردی، دورنمای پل ورسک و عبور از گردنه گدوک

نکته: این تور برای افراد بالای 7 سال برنامه ریزی شده است.

تور پلنگ دره | ۲۸ تیر ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری:  28 تیر ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

رودخانه نوردی، دورنمای پل ورسک و عبور از گردنه گدوک

نکته: این تور برای افراد بالای 7 سال برنامه ریزی شده است.

تور تنگه رغز| ۵، ۶، ۷ و ۸ تیر | سه و نیم روزه | احسان علی وند

تاریخ برگزاری: 5، 6، 7 و 8 خرداد ۹۸

ظرفیت: 15 نفر

تمام وعده‌های غذایی به عهده سفرزون است و نیاز به تهیه تجهیزات فرود و دره نوردی ندارید.

آموزش فرود و آشنایی با تجهیزات و نحوه استفاده، تنگه‌نوردی در تنگه رغز داراب، رودخانه نوردی در مسير رودخانه، شنا در حوضچه ها، بازديد از طبيعت زيبای كنار رودخانه

تور جنگل الیمستان ۲۳ خرداد ۹۸ | یک روزه | آژانس آوا

تاریخ برگزاری: 23 خرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

بازدید از جنگل الیمستان در مازندران

تور جنگل الیمستان ۲۴ خرداد ۹۸ | یک روزه | احسان علی وند

تاریخ برگزاری: 24 خرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

بازدید از جنگل الیمستان در مازندران

تور جنگل نقله بر | ۳۱ خرداد| یک روزه

تاریخ برگزاری: 31 خرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

پیاده روی در جاده جنگلی زیبای نقله بر و دیدن ارتفاعات قله درفک

تور دره زمان | ۱۷ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 17 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

رودخانه‌نوردی در دره زمان

تور دره زمان | ۲۵ مرداد ۹۸ | یک روزه

تاریخ برگزاری: 25 مرداد ۹۸

ظرفیت: ۳۰ نفر

رودخانه‌نوردی در دره زمان