مدت زمان پیشنهادی 30 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس کبودرآهنگ، ۲۲کیلومتری شمال همدان، سمت چپ جاده همدان–تهران
قیمت بلیط به ریال نامشخص

پل کوریجان

«پل تاریخی کوریجان» بر روی یکی از انشعابات رود قره‌چای احداث گردیده ‌است. این پل که در نزدیکی روستایی با همین نام قرار دارد فاقد تزئینات خاص بوده و در دوره‌ی قاجار مرمت شده است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید