مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 21:00
آدرس 20 متری سعدی، محله سعدی
قیمت بلیط به ریال 5000 تومان

آرامگاه سعدی

بنای فعلی آرامگاه سعدی با اقتباس از کاخ چهل‌ستون اصفهان با معماری جدید در دوره پهلوی ساخته شده است. طراح و سازنده‌ی اصلی سعدیه «محسن فروغی»، معمار مدرنیست ایرانی است که با همکاری «علی اکبر صادق» در سال 13330 این مکان را بنا کردند.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید