مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 14:00
آدرس میبد، بلوار قاضی میرحسین
قیمت بلیط به ریال نامشخص

چاپارخانه میبد (موزه پست)

در گذشته برای رساندن نامه‌ها از اسب استفاده می‌شد. در بسیاری موارد به‌دلیل مسافت زیاد مبدا تا مقصد، نامه‌رسان ناچار بود اسب خود را تعویض کند و با مرکبی تازه‌نفس باقی راه را طی کند. چاپارخانه‌ها وظیفه‌ی تعویض اسب و نگهداری نامه‌ها را به‌عهده داشتند. به‌دلیل این‌که نامه‌های مهم در این مکان نگهداری می‌شد به‌صورت قلعه ساخته شده تا وظیفه‌ی حفاظت را به‌درستی انجام دهد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید