مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 19:00
آدرس آبادان، خیابان شهید منتظری
قیمت بلیط به ریال نامشخص

مسجد رنگونی‌ها

«مسجد رنگونی‌ها» در کنار اروندرود و نزدیکی مرز است. این مسجد پس از درخواست‌های مسلمانان شبه قاره‌ی هند که در آبادان مستقر بودند ساخته شد. هیچ‌یک از نمادهای این بنا را در مسجدهای دیگر نمی‌توان دید. معماری داخلی با رنگ فیروزه‌ای و ستون‌های بلند، از زیبایی‌های این مسجد است. مسجد رنگونی‌ها امروزه به یک موزه‌ی پر طرفدار تبدیل شده است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید