مدت زمان پیشنهادی 80 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 16:00
آدرس کیش
قیمت بلیط به ریال 5000 تومان

جزیره لاکی- جزیره لاک‌پشت ها

با توجه به شرایط مناسب در سواحل زیبای جزیره کیش انواع آبزیان و از جمله لاک پشت ها در آن آشیانه گزیده اند این لاک پشتها سبب شده اند تا این مکان به یکی از دیدنی های جزیره ی کیش تبدیل شود. 

برای نظر دادن کافیست وارد شوید