مدت زمان پیشنهادی 100 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 17:00
آدرس خیابان ایرانشهر
قیمت بلیط به ریال 3000 تومان

موزه مردم شناسی زرتشتیان

در خیابان ایرانشهر شهر کرمان «آتشکده زرتشتیان» و تنها موزه‌ی مردم‌شناسی زرتشتیان جهان واقع شده است. بخشی از موزه‌ی زرتشتیان کرمان به انواع آتشدان، پیه‌سوز، روغن‌سوز و چراغ لاله اختصاص داده شده ‌است. همچنین فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان و رفسنجان و فرتورهای سرشناسانی چون ارباب کیخسرو شاهرخ، میرزا برزو آمیغی، کشور خانم و پوراندخت در بخش فرتور و اسناد موزه زرتشتیان نگهداری می‌شود. از قدیمی‌ترین اشیای این موزه یک جلد کتاب دست‌نویس می‌توان اشاره کرد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید