مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 07:00 - 19:00
آدرس مشهد، بلوار جمهوری
قیمت بلیط به ریال 15000 تومان

باغ گیاه شناسی

«باغ گیاه‌شناسی» مشهد دارای مساحت تقریبی ۲۵ هکتار و در غالب ۱۱ کلکسیون از ترکیب هنر معماری، معماری منظره و علم گیاه‌شناسی شکل گرفته است. باغ رز از کلکسیون‌های این باغ در مساحت یک هکتار است که ۳۰ گونه در ۱۲۰ رقم گل رز را در معرض دید عموم قرار داده است. دیگر کلکسیون این مجموعه باغ صخره‌ای است و باغ میوه نیز شبیه‌سازی شده از کوچه ‌باغ‌های قدیمی ایران است. کلکسیون نهالستان و گلخانه‌های تولیدی یکی از بخش‌های مهم است و به‌‌عنوان بستر اولیه کاشت و ذخیره‌گاه عناصر گیاهی وارد شده به باغ محسوب می‌شود.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید