مدت زمان پیشنهادی 40 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 17:00
آدرس Süleymaniye Mah, Prof. Sıddık Sami Onar Cd. No:1, 34116 Fatih/İstanbul, Turkey
قیمت بلیط به ریال نامشخص

مسجد سلیمانیه

این مسجد به‌دستور پادشاه عثمانی، سلطان سلیمان اول ساخته شده است. این مسجد چهار منار (گل‌دسته) دارد که نشانه مسجدهای است که به امر شاهان ساخته می‌شد. مسجد سلیمانیه جز محل عبادت و حیاط، شامل چهار مدرسه‌ی قرآن، حمام‌، یک بیمارستان، کاروانسرا و یک آشپزخانه عمومی است که برای فقرای مسلمان، مسیحی و یهودی غذا آماده می‌کرده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید