مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس ساری خیابان جمهوری، میدان ساعت
قیمت بلیط به ریال نامشخص

میدان ساعت

میدانی بزرگ در مرکز شهر ساری است که اگر به این شهر سفر کنید حتما از کنار آن عبور خواهید کرد. این میدان دارای برجی است که یک ساعت عقربه ای با صدای زنگ ناقوس است که پس از هر تغییر ساعت به تعداد رقم های ساعت به صدا در میاید. نیمه شب ها ساعت ۱۲ بار با صدای بلند ناقوس زنگ می خورد و صدای آن در شهر می پیچید که موجب شد در سال ۱۳۸۰ صدای آن را قطع کنند. برج ساعت در سال ۱۳۰۹ شمسی توسط محمد علی حمیدی و میدان در سال ۱۳۵۵ ساخته شده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید