مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس سرآگاه، گیلک محله
قیمت بلیط به ریال نامشخص

سد سراگاه

روستای سراگاه، در کوه های بخش مرکزی تالش قرار دارد که بعد از سه کیلومتر پیاده روی سبک در مسیر جلگه ای، دریاچه سراگاه مانند نگین فیروزه در میان جنگل های پیرامون خودنمایی می کند.

 دور تا دور دریاچه سراگاه را کوه هایی با انبوه درختان فراگرفته و در اطراف آن شالیزارهای برنج و باغ های کیوی  خودنمایی می کند. دریاچه ای که حالا استخر پرورش ماهی شده و مرغ های ماهیخوار  بر فراز دریاچه قوت روزانه می جویند. به گفته اهالی سراگاه، آب دریاچه از چشمه های زیر زمینی متعددی تامین می شود که در بستر دریاچه قرار دارد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید