مدت زمان پیشنهادی 40 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس هفت کیلومتری جنوب آبادان
قیمت بلیط به ریال نامشخص

قدمگاه خضر نبی

در سال ۹۲۰ هجری بنا شده و از زیارتگاه های مهم آبادان محسوب میشود

در بالای گنبد لنگری نصب شده که محل تبرک است و میگویند مربوط به کشتی حضرت خضر است.

معروف است که ایشان هرکجا پا میگذاشته آن منطقه سرسبز  و لذا به   (سبز) معروف شده است

برای نظر دادن کافیست وارد شوید