مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 18:00
آدرس فارس-مرودشت
قیمت بلیط به ریال نامشخص

نقش رجب

در فاصله سه کیلومتری تخت جمشید و در فرو رفتگی بین کوهها چهار نقش برجسته ساسانی قرار دارند که مجموعه آنها به نقش رجب معروف است. تاجگذاری اردشیر بابکان و شاهپور اول مهمترین این نقش برجسته ها هستند.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید