مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 19:00
آدرس مشهد، توس، بلوار شاهنامه- پیشخوان آرامگاه فردوسی
قیمت بلیط به ریال نامشخص

مقبره الشعرای توس

این مکان با وسعت 2000 متر مربع در سال 1378 احداث شده و بنای نمادین آن استوانه ای است مرمرین با اشعاری از حکیم ابوالقاسم فردوسی که پیرامون آن را آراسته است.

در مقبره الشعرای مشهد که در فضای پیرامونی آرامگاه فردوسی قرار دارد استاد قهرمان،استاد گلچین معانی، عماد خراسانی،احمد کمالپور و استاد ذبیح ا... صاحبکار مدفون هستند.مهدی اخوان ثالث نیز در فضای داخلی باغ آرامگاه فردوسی دفن است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید