مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 14:00 - 16:00
آدرس خیابان فردوسی. مقابل سفارت ترکیه
قیمت بلیط به ریال 6000 تومان

موزه جواهرات ملی ایران

خزانه‌ی فعلی موزه‌ی جواهرات ملی ایران در سال 1334 شمسی ساخته و در 1339 با تأسيس بانک مرکزی ايران افتتاح شد.تا قبل از دوره‌ی صفوی، پادشاهان ایرانی کاری برای جمع‌آوری، حفظ و نگهداری جواهرات و سنگ‌های زینتی اقدام نکرده بودند. با تأسیس موزه‌ی جواهرات ایران، بسیاری از جواهرات سلطنتی در دوره‌های صفوی، افشار، قاجار و پهلوی در یک‌جا نگهداری و به نمایش گذاشته شد؛ جواهراتی مثل الماس دریای نور، جقه نادری، تاج فرح پهلوی، تاج کیانی، کره جواهرنشان، تخت طاووس (قاجاری)، تخت نادری و...موزه‌ی جواهرات ملی ایران در حال حاضر به‌نوعی خزانه-موزه محسوب می‌شود و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید