مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس ژئو پارک جهانی قشم
قیمت بلیط به ریال نامشخص

بام قشم

منظره ای غیرقابل توصیف

برای نظر دادن کافیست وارد شوید