مدت زمان پیشنهادی 30 دقیقه
ساعت بازدید 00:00 - 00:00
آدرس Gümüşsuyu Mahallesi, 34437 Beyoğlu/Istanbul, Turkey
قیمت بلیط به ریال نامشخص

میدان تقسیم و بنای یادبود جمهوری

میدان تقسیم نام خود را از آب انباری سنگی می گیرد که از زمان سلطان محمود اول عثمانی کار تقسیم آب های بخش شمالی در آن جمع می شد و بین سایر بخشهای شهر تقسیم می شد.  میدان تقسیم امروز یکی از مهمترین جاذبه های توریستی استانبول است.

بنای یادبود جمهوری ، این بنا در مدت دو سال و نیم توسط مجسمه ساز ایتالیایی پیترو کانونیکا ساخته شده است و در 8 آگوست 1928 در میدان تقسیم نصب شد.این بنا در یک سو آتاتورک را در لباس نطظامی و در جنگهای استقلال نمایش می دهد و در سوی دیگر آتاتورک و همراهانش را رو به خیابان استقلال در لباسهای غربی نشان می دهد

برای نظر دادن کافیست وارد شوید