مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 17:00
آدرس جیپور-آرداش نگر، باغ رام نیواس-خیابان موزه
قیمت بلیط به ریال نامشخص

موزه آلبرت هال

سنگ بنای این ساختمان در جریان بازدید آلبرتا ادوارد، شاهزاده ولز از جیپور گذاشته شد بدون این که کاربری خاصی برای آن در نظر گرفته باشند، در سال 1880 پیشنهاد استفاده از آن له عنوان موزه ای برای صنایع دستی مطرح شد و از سال بعد نمایشگاهی در آن برقرار شد. به هر ترتیب تا به امروز کاربری موزه دارد با گالری های مختلفی که هرکدام به نمایش یک خانواده از صنایع دستی اختصاص دارند: فرش، جواهرات، نقاشی و ... 

برای نظر دادن کافیست وارد شوید