مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 06:00 - 00:00
آدرس ۶ کیلومتری توچال و ۱۵ کیلومتری فرحزاد 
قیمت بلیط به ریال نامشخص

امام زاده داوود

شهرت اصلی امامزاده داوود، به خاطر مسیر سخت و کوهستانی آن است. زمانی فقط با کمک قاطرچی‌ها می‌شد این راه را طی کرد. حتی الان هم که مسیر راحت و آسفالته‌‌ای برای رسیدن به امامزاده کشیده شده، در انتهای مسیر ماشین‌‌رو، حداقل یک ربع باید سر بالایی تندی را پیاده رفت.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید