مدت زمان پیشنهادی 45 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 20:00
آدرس میدان شهدا، روی زیر گذر زند
قیمت بلیط به ریال 3000 تومان

ارگ کریم‌خان زند

«ارگ کریم‌خانی» در اوایل دوره‌ی زندیه به‌دستور کریم خان زند ساخته و محل زندگی و مقر حکومتی او شد. بنایی که امروزه از این قصر باشکوه مانده یادگاری از آن دوران است که بسیاری از تزیینات آن، مانند درها و آینه‌های بزرگ و زیبای به‌کار رفته در آن همگی به‌دستور «آقا محمد خان قاجار» به تهران حمل شد. حتی تعدادی از ستون‌های یک پارچه سنگی را به تهران منتقل کرده و به‌جای آن ستون‌های چوبی کار گذاشته شد. این ارگ هرساله بازدیدکنندگان بی‌شماری را با خود به سفری تاریخی در دوران حکومت زندیه می‌برد.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید