مدت زمان پیشنهادی 90 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 19:00
آدرس غرب شيراز، جنوب خيابان ميرزا کوچک خان (قصر الدشت)، انتهاي خيابان عفيف آباد
قیمت بلیط به ریال 5000 تومان

باغ عفیف آباد

«باغ عفیف آباد» از قدیمی‌ترین باغ‌های شیراز است که در دوران صفویه بنا شده و از آن زمان یکی از گردشگاه‌های اصلی پادشاهان ایرانی بوده است. این باغ در دوران قاجاریه توسط «میرزا علی خان قوام‌الملک» خریداری شد، میرزا علی خان پس از خرید باغ، آن را نوسازی می‌کند و عمارت دو طبقه‌ی بزرگی در وسط باغ بنا می‌کند. عمارت ساخته شده هنوز هم در باغ عفیف‌آباد پابرجا است و به دو موزه‌ی «سلاح‌های نظامی» در طبقه‌ی اول و موزه‌ی «عبرت» در طبقه‌ی دوم تبدیل شده است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید