مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 21:00
آدرس اصفهان، خیابان آتشگاه، دامنه کوه آتشگاه
قیمت بلیط به ریال 4000 تومان

منارجنبان

«منارجنبان» یکی از معروف‌ترین بناهای ایلخانی اصفهان است. این بنا شامل یک مسجد و دو مناره است و در دامنه‌ی کوه آتشگاه واقعه شده. شهرت منارجنبان به دلیل تکان خوردن (جنبان بودن) دو مناره‌ی این مسجد به‌صورت همزمان است. در واقع وقتی یکی از مناره‌ها تکان می‌خورد، دیگری هم تکان می‌خورد و این تکان‌ها آسیبی به مناره‌ها و مسجد وارد نمی‌کند. البته در گذر زمان با تکان‌های زیاد برخی از خصوصیات این بنا تغییر کرده است. هر مناره‌ی این مسجد بیش از 7 متر ارتفاع دارد و به اندازه یک مرد بالغ فضا برای ایستادن.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید